Pravidlá ochrany osobných údajov (GDPR) a formulár pre zadanie požiadavky ohľadom zmien (zmena údajov, odhlásenie noviniek, a iné...)

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, subjekt má právo k ich prístupu a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci sa zaväzuje k ochrane uvedených osobných údajov poskytnutých kupujúcim. Uvedené údaje budú slúžiť len pre potrebu predajcu a bude s nimi nakladané v súlade so zákonom č 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 
Vo firme uchovávame dáta potrebné k vybaveniu vašej objednávky. Tým, že nám prostredníctvom e-shopu poskytnete akékoľvek osobné údaje, vyjadrujete pochopenie a jednoznačný súhlas so zhromažďovaním, používaním a prenosom takýchto osobných údajov.
 
Tieto údaje ukladáme do databázy a pri ďalšom nákupe už nemusíte vypĺňať celý registračný formulár znovu - stačí, keď zadáte vaše prístupové meno a heslo. Tieto dáta považujeme za prísne dôverné a neposkytujeme ich žiadnej tretej strane s výnimkou kuriérskej služby (Slovenská pošta, alebo kuriérska služba) alebo prepravnej spoločnosti TOPTRANS EU, a.s., so sídlom Na Priehon 50, Nitra, Slovenská republika, IČO: 36703923, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel S, vložka 10363/N. Vaše dáta budú kedykoľvek na vašu žiadosť opravené alebo vyradené z databázy.
 
Na dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov starostlivo dohliadame , v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na mailovej adrese mitube@mitube.sk.

Vaše práva pri ochrane osobných údajov:

Máte právo byť informovaní o spracovávaní svojich osobných údajov. Tým sa rozumie právo na určité informácie, najmä o spracúvaní, totožnosti prevádzkovateľa, o príjemcoch osobných údajov (to sú tí, ktorým sú osobné údaje poskytnuté). Medzi ďalšie práva všeobecne patrí:


Pokiaľ chcete uplatniť akékoľvek svoje právo, ako subjektu údajov, alebo v prípade akýchkoľvek iných otázok či požiadaviek súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje nás prostredníctvom emailovej adresy mitube@mitube.sk.